Сертификати и разрешителни
Сертификати и разрешителни

Сертификати

Гео-Mарк Инженеринг притежава всичко необходими разрешителни и сертификати за извършване на специализирани  геодезически услуги и пробивно-взривни работи.

В екипа на фирмата има специалисти с пълна проектантска правоспособност в секция ГПГ и МДГЕ и правоспособност за проектант II степен за провеждането на пробивно-взривни работи (ПВР).

Сертификати на Гео-марк Инжнеринг

ISO 9001:2008

Гео-Марк Инженеринг притежава ISO 9001:2008 сертификат за дейностите геодезия, маркшайдерство, геолого-проучвателни работи, пробивно-взривни работи и проектиране.

Правоспособност да извършва дейности по кадастъра

Гео-Марк Инженеринг ООД е вписано в регистъра на лицата с правоспособност да извършват дейности по кадастъра.

Правоспособност да извършва дейности по кадастъра

Инж. Юлиана Александрова, съдружник в Гео-Марк Инженеринг ООД, е вписана в регистъра на лицата с правоспособност да извършват дейности по кадастъра.

Правоспособност по чл. 12. т. 8 от ЗКИР

Гео-Марк Инженеринг ООД е вписано под №2165 в Регистъра на правоспособните лица по чл. 12, т. 8 от ЗКИР.

Диплома за магистър по маркшайдерство и геодезия

Инж. Александров, съдружник в Гео-Марк Инженеринг ЕООД, е дипломиран магистър-инженер по маркшайдерство и геодезия.

Свидетелство за професионална квалификация Ръководител взривни работи

Инж. Александров, съдружник в Гео-Марк Инженеринг ООД, притежава допълнителна квалификация за Ръководител взривни работи, продобита през 1999 г.

Удостоверение за пълна правоспособност за геодезически дейности

Инж. Александров, съдружник в Гео-Марк Инженеринг ООД, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за дейностите геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, трасировъчни проекти и планове, планове за регулация.

Удостоверение за пълна правоспособност за дейност открит добив

Инж. Александров, съдружник в Гео-Марк Инженеринг ООД, притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за дейност открит добив.
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да функционира правилно. Повече за бисквитките Разбрах и приемам!